Salt la conţinutul principal

Obiectivele proiectului nostru:

 • Sporirea accesului la educație prin digitizarea conținuturilor curriculare în sistemul dual pedagogic din Moldova, la specialitatea „Educație timpurie”;
 •  Oferirea oportunității de accedere în profesie pe tot parcursul vieții, prin elaborarea planurilor de învățământ prin sistem dual la specialitate „Educație timpurie”. 
Rezultate scontate:
 • Lansarea platformei Epedagogie  în cadrul căruia poți crea lecții și activități digitale interactive;
 • Digitalizare a conținuturilor curriculare prin creara a 30 de lecții digitale de specialitate;
 • Activități educaționale  aplicative pentru sisitemul Educației timpurii;
 • Elaborarea programelor de studii duale la specialitatea ”Educație Timpurie” calificare Educator și Asistent al Educatorului;
 • Dezvoltarea competențelor digitale a cadrelor didactice de specialitate din sistemul învățământului profesional tehnic;
 • Dezvoltarea competențelor digitale a cadrelor didactice din sistemul Educației Timpurii.
Sustenabilitatea Proiectului 
 • Digitalizarea conținuturilor curriculare pentru specialitatea ”Educație Timpurie”;
 • Crearea unui  mediuli educațional digital de învățare pentru elevii  beneficiari;
 • Crearea unei comunități a profesorilor de specialitate din domeniu pedagogic în vederea schimbului de experiențe și diseminare a bunelor practici.